Заявление о увольнении


__________________________________
(назва посади кому адресата, наприклад: директору,
начальнику або інша назва посади)
_______________________________
(назва підприємства, установи, організації)
_______________________________
(П.І.Б. керівника)

_______________________________
(П.І.Б., посада працівника)

Заява
про звільнення _______________________________________________
(обрати необхідне: у зв’язку із відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією або відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці або перепрофілювання підприємства, установи, організації, у зв’язку із призовом або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; за власним бажанням (розірванням достроково трудового договору укладеного на певний строк)

Прошу звільнити мене із займаної посади ____(назва посади)____ відповідно до ст. ____________________________________ КЗпП України
(зазначити необхідну: ст. 36 п. 6 – у разі відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом з , установою, організацією або відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; ст. 40 п.1 – у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників); ст. 36 п. 3 – у зв’язку з призовом або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; ст.39 – розірвання трудового договору укладеного на певний строк достроково за власним бажанням)

з «___»_________ 20__ року, у зв’язку з _______________________________.
(причина звільнення, наприклад: хворобою або інвалідністю, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору; а також інших поважних причин); переїзд до іншого міста, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)

У відповідності до чинного в Україні законодавства в день звільнення прошу видати мені належним чином оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення та провести виплату всіх сум, що належать мені від підприємства (в тому числі: заробітна плата; премії, у разі наявності; відшкодування суми за невикористану щорічну відпуску, додаткову відпуску, у разі її наявності; вихідної допомоги, у розмірі, передбаченому колективним договором (якщо такий є на підприємстві, в установі, організації роботодавця), але не менше тримісячного середнього заробітку).
(дата)(підпис)(П.І.Б.)

_________________ _________________ _________________

6 комментариев: Заявление о увольнении

 1. Mikeor говорит:

  Если работник взял отпуск с последующим увольнением, он вправе отозвать свое заявление до дня начала отпуска

 2. Mikeor говорит:

  Эти действия в случае спора с работодателем помогут подтвердить факт вручения ему заявления на увольнение независимо от наличия на нем визы.

 3. plastallov говорит:

  Можно также отправить заявление почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя.

 4. Kartero говорит:

  Можно зарегистрировать заявление в канцелярии организации или у секретаря как входящую корреспонденцию. Имеет смысл попросить работника, принявшего заявление, расписаться на его копии, указать дату регистрации и входящий номер.

 5. Povarenok говорит:

  Если работник взял отпуск с последующим увольнением, он вправе отозвать свое заявление до дня начала отпуска

 6. Андрей говорит:

  Да, согласно трудовому кодексу Украины, работник имеет право отозвать заявление об увольнении до дня вступления последнего в слиу, так же если работник работает в течении 2 недель после даты указанной в заявлении, то заявление автоматически анулируется.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>